Sorgebearbetning

Sorg innebär förlust av någon eller något. Det är någonting som vi alla kommer att drabbas av, förr eller senare. Sorg kan vara mycket jobbigt och det är någonting som man alltid kommer att bära med sig. Men med tiden blir det lättare att leva med den. Det finns olika sätt att hantera och bearbeta sorg på och var och en måste hitta ett sätt som passar en själv. Men det finns en del saker som kan vara bra att veta för att underlätta sorgearbetet.

En sorgeprocess brukar delas in i fem olika faser. Den första fasen är förnekelse. Det kan innebära att man inte tror på att det som har hänt verkligen har hänt. Man väntar på att vakna upp ur en mardröm. Fas två innefattar ilska. Det kan vara en irrationell ilska på den eller det som man tror har orsakat förlusten. Nästa fas är förhandlingsfasen. Då försöker man förändra sin situation. Den fjärde fasen är depressionsfasen. Då börjar man på allvar ta in vad det är som har hänt och det är väldigt vanligt att man gråter mycket, får svårt att sova och tappar aptiten. Slutligen kommer acceptansfasen. Det är då det börjar kännas lite, lite lättare och man börjar återfå livsglädjen.

Dessa fem faser är så att säga sorgebearbetningens fem grundpelare. Men det är viktigt att komma ihåg att all sorg är individuell. Kanske går du igenom de olika faserna i en annan ordning, kanske hoppar du över någon. Genom att vara medveten om dessa steg kan det bli lättare för dig att ta dig igenom sorgen.

Råd till dig som nyligen drabbats av sorg

  • Man kan få stöd av sin begravningsbyrå när det gäller det praktiska efter en närståendes dödsfall.
  • Var snäll mot dig själv. Det är okej att reagera precis hur som helst. Du får vara arg, du får vara ledsen och du får vara glad trots sorgen. Det är okej.
  • Försök att inte isolera dig. Gå ut och rör på dig även när du är som mest nedstämd. Prata med andra. Det gamla talesättet ”delad sorg är halv sorg” stämmer faktiskt.
  • Om du känner att du fastnar för mycket i sorgen och inte klarar av vardagen kan det vara en bra idé att gå i terapi för att få hjälp att hantera sorgen.