Så här kan du hantera sorg när anhörig gått bort

Sorg är något vi alla upplever, antagligen flera gånger i livet. När du sörjer är det många tankar och känslor som uppstår och det är inte alltid lätt att veta hur du ska hantera dessa. Oftast är det bra att få stöd av någon annan anhörig eller av någon professionell sorgearbetare. 

Sorg är känslor, tankar och fysiska reaktioner som uppkommer när du till exempel har förlorat någon nära anhörig. Hur man hanterar sorg skiljer sig från person till person men att få stöd är alltid bra. Har du en anhörig som gott bort kan Fenix begravning i Helsingborg stötta dig både i ditt sorgearbete och även hjälpa dig med all planering som rör begravning. Att stå själv med allt detta kan vara övermäktigt och det är därför bra att ha någon som är kunnig vid sin sida.

Hantera din sorg

African,American,Family,Couple,Holding,Hands,,Black,Man,Friend,Husband”Det finns ingen mall för vad som är ”rätt sätt” att sörja på, eller en mall för hur man ska, eller inte ska, visa känslor.” Röda Korset.

Att ha sorg innebär ofta att du pendlar mellan olika lägen där du ena stunden känner dig stark och nästa stund kan ha svårt att hantera att din anhörig är död. För att hantera dina känslor kan du bland annat försöka fokusera på att äta och sova regelbundet. Det kan även vara bra att ta det lugnt den närmsta tiden framöver och låta allt sjunka in. Känner du dig väldigt deprimerad kan det vara bra att söka professionell hjälp i form av en psykolog.