Öka patientsäkerheten med rätt läkare

Vad är egentligen patientsäkerhet, och hur kan man arbeta för att öka den? Folk som besöker vården ofta och som av medicinska skäl behöver mer vård än andra är det viktigt att man får rätt expertis vid rätt tillfälle. Det är bland annat därför det är så viktigt med att alltid ha en läkare på plats som kan ställa rätt diagnos och säkerställa att patienten får den vård som behövs.  

Det är bland annat på Medlink som man kan få hjälp med att hyra in läkare https://www.medlink.se/hyra-vardpersonal/bemanning-lakare/ och för dem är den största prioriteringen att få rätt person på rätt uppdrag. Genom att förse sjukhus och instanser med rätt läkare vid rätt tid kan man tillgodose patienterna det säkerhet och de krav på omvård som de har.

Kvalitet och patientsäkerhet

Kvalitet och patientsäkerhet är två saker som hör ihop. Det har man fastslagit på Socialstyrelsen som kommer med rekommendationer och riktlinjer kring hur man kan arbeta för att öka patientsäkerheten. Man skriver bland annat:

”Med anpassade rutiner, en god arbetsmiljö, tillräcklig bemanning, engagerat ledarskap och tydlig organisation kan eventuella misstag fångas upp i tid, innan en patient skadas.”

Att bemanningen inom vården är korrekt och tillräcklig är ett av de allra bästa sätten att öka kvaliteten på den vård man kan erbjuda patienterna. Direktkonsekvensen av en bra bemannad vård ger helt enkelt tryggare – och friskare patienter. Det sker mycket förtroendekriser inom vården och det gör att många också drar sig för att söka sig vidare inom vården efter man har studerat. Det kan med andra ord finnas många utbildade läkare som har valt att inte fortsätta jobba med det. Det är sådana personer som bemanningsföretagen är bra på att plocka upp igen, eftersom man erbjuder mycket flexibla arbetstider. Många konstaterar att arbetsmiljön för personalen hänger tätt ihop med patientsäkerheten.