Miljö med ohälsosam ljudnivå

Det är många som dagligen befinner sig i miljöer med ohälsosamma ljudnivåer. Både arbetsplatser och klassrum är några exempel på miljöer där man kan störas av buller som stör arbetsron. Därför är det viktigt att man ser över eventuella problem för att motverka att skapa ohälsa.

I en artikel på Dagens Industri skriver man att det årligen godkänns ungefär 1000 personer med en arbetsskada på grund av buller. Många får börja använda hörselapparater från till exempel https://www.audika.se/horapparater/ och andra skaffar sig en ohälsa baserad på bland annat stress. Att dagligen ha en bullrig miljö runt om kring sig är inte hälsosamt i längden och enligt arbetsmiljöverkets årliga undersökning är det 25 procent av alla arbetstagare som tycker att man blir störd min en fjärdedel av tiden på sin arbetsplats.

Samma sak gäller i skolorna där många saknar tillräcklig arbetsro på grund av för hög ljudnivå. Som man skriver i en artikel på Sydsvenskan kan detta leda till försämrade skolresultat och ohälsa på grund av stress redan i ung ålder.

Motverka störande ljudnivå

För att minska på arbetsskador och ohälsosamma ljudnivåer och buller finns många enkla åtgärder.

För att motverka ohälsosam ljudnivå kan bland annat akustiksanera lokalerna. På förskolor och skolor kan man ha lådor som är mjuka inuti så att det inte låter när man slänger i leksaker eller filt och vaxduk på matborden så det inte skramlar, säger Ann-Christin Johnson.

Några enkla tips är att till exempel skaffa bordskärmar på kontoret för att ha möjlighet att avskärma ljud. Man kan även använda tysta möbler som inte avger för mycket ljud vid förflyttning och rörelser. Även bra textilier tar upp ljud och kan sänka volymen på arbetsplatsen.