Meditation – väg till välbefinnande och mental träning

Känner du ibland att du mår sådär? Har du testat allt från träning till bättre kost utan några direkta resultat? Då kanske det är dags att prova på meditation, det kan vara vad du saknat.

Meditation har gått från att ses som någonting mystiskt och strikt religiöst till att bli alltmer accepterat. Inte minst har det under senare år växt fram en trend kring den form av meditation som kallas för mindfulness. Det finns dock mängder av olika sätt att meditera på och inget sätt är väl egentligen bättre än någonting annat. I vilket fall inte så länge som du är relativt disciplinerad och utgår från en relativt väl strukturerad metod.

man mediterarMeditativa praktiker – mental träning

Metoder som hämtats från meditation används idag inom flera olika områden. Bland annat har insikter från meditationen lånats till det som idag kallas för mental träning. I det sammanhanget har idéerna vunnit gehör framför allt inom idrottens värld. Där Tommy Davidovic (https://tommydavidovic.se/sv/mental-traning/), är en av de mest framgångsrika exemplen på någon som hjälp många idrottare att knuffa prestationerna över genomsnittet.

Det allra bästa är om du mediterar helt på egen hand, det vill säga utan hjälpmedel som musik, guidning eller liknande. För en nybörjare är det dock absolut inget fel att använda sig exempelvis av någon av de bra meditationsappar som finns till smartphones. Att komma in i en rutin den vägen kan relativt snabbt leda till att du mår bättre psykiskt. En studie genomförd av forskare vid University of California visade att effekterna av en meditativ praktik visar sig redan efter två veckor. Efter sex veckor konstaterades det att deltagarna i studien hade förbättrat sina koncentrationsförmågor. Men meditation har visat sig gynnsamt för mängder av hälsoproblem, till exempel minskad risk för hjärtattacker.

man sitter i gräsetEnkel meditation från zen/mindfulness

Den mest spridda varianten av meditation är en typ av fokusmeditation där du fokuserar på din andning. Du sätter eller lägger dig ned någonstans och lägger sedan ditt fokus på andningen. Du försöker inte påverka den på något sätt utan observerar den helt enkelt. Oroa dig inte om det känns svårt eller om det känns som att du ”styr” andningen. Bara låt ditt fokus vila på andningen. Om tankar dyker upp i huvudet försöker du att inte klamra dig fast vid dem, låt dem vandra förbi och fokusera sedan igen på andningen. För att få resultat behöver du inte ägna mer än 10 minuter om dagen åt att meditera.

Meditation i fyra steg

  • Hitta en lugn plats i ditt hem. Sätt mobiltelefonen på flygplansläge och ställ en timer på 10 minuter
  • Sätt eller lägg dig bekvämt, om du vet att det finns en risk att du somnar är det bättre att du sitter upp. Försök i sådana fall att sitta rakryggad, antingen på en stol eller på knä
  • Starta timern, slut ögonen och börja räkna dina andetag. Räkna ”1” för inandning, ”2” för utandning. Inandning ”3”, utandning ”4” och så vidare. Fortsätt upp till 10, därefter börjar du om.
  • När timern ringer öppnar du ögonen, känner efter hur du känner dig i kroppen och går sedan vidare med din dag.