Hantera ett missbruk

Att hantera missbruk oavsett om man är den som missbrukar eller är anhörig så är det ingen lätt sak och det flesta känner någon gång hopplöshet inför sjukdomen. För det är en sjukdom för många, en sjukdom som känns omöjlig att ta sig ur. Det här innebär att man inte utan hjälp kan på ett bra och lyckat sätt bli frisk. I alla fall om man ser till statistiken. Det är ett ställningstagande och en inställning till missbruket som gör att man hanterar det olika.

Det kan vara att man har erfarenhet av missbruk sedan tidigare och känner igen tecken och beteenden. Men det kan också vara att man har en liberal eller en konservativ inställning till missbruk, det spelar nämligen roll för tillfrisknandet. Många som har en liberal syn på droger och liknande är ofta mer förlåtande i snedsteg medan den som är stenhård vad gäller snedsteg är mer hård och bestraffande. Alla metoder är bra utom de dåliga och det finns klar fördel med dessa två inställningarna:

  • Fördel med den förlåtande är minskad ångest och stress inför sitt missbruk. Här finns det goda chanser att tillfriskna om man är en person som svarar väl på belöning och mindre bra på ångest och straff.
  • En klar nackdel är att lite droger är lika mycket droger trots mängden och det är helt klart svårare att sluta om man frestas till att mata sitt begär.
  • Fördel med den mer stränga taktiken är helt klart det förbud som finns mot drogen och det då blir enklare att komma över abstinensen.
  • En nackdel är den ångest som kan uppstå när eller om man gör ett snedsteg. Fokusen kan då hamna på de negativa känslorna istället för tillfrisknandet.

En bra metod för att kämpa mot och hantera ett missbruk är genom en balans. På www.rosenforscenter.se handlar det mycket om jaget och vägen till att bli en bättre människa. I det ligger då att man satsar på ett tolvstegsprogram istället för bestraffning och belöning. Belöningen är att vara frisk och bestraffa kan man bara göra själv genom att försjunka mer i missbruket. Det är en psykologisk strid att bekämpa ett missbruk och de flesta har inte den kraften inom sig själv utan måste dra fram det med lite hjälp.