Få arbetsplatser förebygger stress

Något som nyligen uppdagats är hur arbetsplatser idag är dåliga på att arbeta mot att förebygga stress och nya siffror från Arbetsmiljöverket visar att det är varannan arbetsplats som helt saknar en plan för detta.

”De senaste veckorna har Arbetsmiljöverket genomfört 1600 inspektioner runt om i landet. Mer än hälften av arbetsplatserna lever inte upp till kraven på att jobba förebyggande mot arbetsrelaterad stress.” läs mer hos Sveriges Radio.

Tidigare har vi tipsat om en hel del bra sakstress jobb kontorer som man kan ägna sig åt för att lindra
stress, och detta är nog något som Sveriges arbetsgivare bör ta till sig. Enligt nya siffror hos Arbetsmiljöverket är det nämligen varannan arbetsplats av 1 600 kontrollerade arbetsplatser som helt och hållet saknar plan för att arbeta mot att förebygga stress hos medarbetaren. Och detta är något som projektledaren för Arbetsmiljöverkets kampanj, Britt-Marie Henriksson, anser allvarligt. Till Sveriges Radio säger hon bland annat att hälften granskade företag är en stor del med tanke på hur ohälsan på just stressområdet ständigt ökar så är det extra allvarligt när man inte ens försöker förebygga arbetsrelaterad stress på företagen. Detta år är det nämligen inte bara hotell- och restaurang branscherna som granskats, i år har man även tittat närmare på förskola och branscher såsom juridisk-, ekonomisk konsultverksamhet och kommunikations- och informationsbranschen. Så hur kommer det sig att dessa branscher inte lever upp till de krav som faktiskt finns? Enligt Henriksson beror detta främst på okunskap rörande arbetsmiljöfrågor eftersom att alla arbetsgivare faktiskt är skyldiga att även se efter den psykosociala arbetsmiljön precis som den fysiska och det innebär att man som arbetsgivare även rörande stress är skyldiga att undersöka risken, åtgärda eventuella brister och sedan följa upp åtgärderna.