Bra hälsa minskar risken för lunginflammation

Med ett starkt immunförsvar minskar du risken för att bli smittad av lunginflammation som kan utvecklas till en mycket besvärlig sjukdom för vissa. Genom ändrade vanor kan du stärka ditt immunförsvar och leva ett sunt liv.

När du lever med goda och sunda vanor och tar hand om dig själv får du ett starkt immunförsvar och risken att du ska bli sjuk minskar drastiskt. Hälsosam kost och regelbunden träning är två saker som har stor påverkan på din hälsa och minskar risken för luftvägsinfektioner som lunginflammation.

Vad är lunginflammation?

förkyld kvinnaLunginflammation orsakas av bakterier eller virus som inflammerar delar av lungorna. Detta är en besvärlig sjukdom som bland annat kan orsaka andnöd och feber. De allra flesta som drabbas av lunginflammation blir friska av sig själva efter några veckor men för vissa kan det uppstå svårare komplikationer. Detta gäller framförallt personer med nedsatt immunförsvar eller som är äldre än 65 år. De kan få så pass svårt att andas att de måste få syrgas eller i värsta fall hamna i respirator.

Vad kan du göra om du drabbas av lunginflammation?

Skulle du bli drabbad av lunginflammation finns det en del saker du kan göra själv för att underlätta symtomen. Du ska dricka mycket vatten som gör att slemmet som har bildats blir enklare att hosta upp. Det är även en bra idé att bädda med extra kuddar så att huvudet kommer upp när du sover.

Stärk immunförsvaret

Det bästa du kan göra för att undvika lunginflammation är att tänka på att ha sunda vanor så att ditt immunförsvar stärks. Detta innebär att du bör äta mycket hälsosam mat samt utföra regelbunden träning. Personer som tränar regelbundet har cirka 20 % färre luftvägsinfektioner än de som inte tränar. När du tränar frisätts flera av immunförsvarets celler vilket har en positiv påverkan på immunförsvaret.