Att vara tillfreds med livet

Det är inte lätt att veta om man verkligen är tillfreds med livet förrän det verkligen gäller. Med det menas i stort sätt att man ligger inför döden och går igenom sitt liv. Oftast är det då försent och det går inte att göra mycket åt. Det går att vara tillfreds med ett flertal saker innan man går bort och redan har valt bland de nya urnor som finns. Exempelvis är en sådan tillfredsställelse kring valet av karriär obetydlig i jämförelse med de relationer som man har byggt upp och personer i sitt liv som haft stor betydelse.

Prioriteringar är viktiga och en stor del av att känna sig tillfreds med livet. Men mest av allt så handlar det om att se sammanhanget i sitt liv, de val man gjort i de relationer man haft och man kan helt enkelt känna sig friskare och gladare bara genom att rannsaka sig själv och sina val. Många prioriterar konstigt och ångrar sig oftast när man inte har valmöjligheten kvar. Därför kan det vara läge att se över sammanhanget av dina val och prioriteringar. Som exempelvis så är de med högt KASAM-värde nöjdare med livet då de klarat av att hantera livets alla knyck genom att se sammanhanget. Om man reagerar på alla händelser på samma sätt så går oftast känslorna alldeles för högt upp i pikar, tar man dock motgångar på ett mer sunt sätt så har man också oftast lättare för att prioritera bort onödiga händelser.

Leta inte efter mening – finn sammanhanget

checka av livetMånga letar efter konkreta punkter på vad meningen med livet är. Det vi har hårt på hårt är att de som ligger på dödsbädden oftast inte ångrar sina yrkesval. Däremot händer det ofta att de ångrar prioriteringar som gjorts när det kommer till familj och relationer. Vi ångrar inte personer vi inte mött utan hur vi handskats med personer som funnits i våra liv. Frågorna som man bör ställa sig för att ta reda på om man är nöjd, innan det är försent:

  • Livet är precis där jag vill att det ska vara, rent idealmässigt och i form av karriär, boende och så vidare.
  • Jag har de relationer jag vill och dessa är jag helt nöjd med. Exempelvis att man lever tillsammans med den man vill eller har en bra relation till familjen om man så önskar.
  • Jag känner mig tillfreds. Den absolut viktigaste känslan man kan ha i detta sammanhang, när man inte behöver ställa de överflödiga frågorna. Är jag nöjd så är jag.
  • Jag ångrar inga val jag gjort, här kommer även ett tips att tänka på om svaret blir att ”jo det har jag”, kan du inte göra något åt det och ändra på det valet så är det lika bra att sluta älta.
  • Alla steg jag tagit har lett till en levnadssituation som jag vill ha, exempelvis att man studerat till ett jobb eller faktiskt sökt jobbet. På så vis får man uppleva det man önskat och satt sig ut för att göra.
  • Jag skulle inte ändra speciellt mycket om jag fick lov att göra om livet, då har man gjort de val som gjort ens liv möjlig och mixtrar man med det förflutna så kan vad som helst skett. Frågan är om det verkligen är det man önskar på riktigt.